jQuery Slider

Chào mừng bạn đến với website nakamura-hp.com của nhà phân phối ngói "ĐOÀN GIA PHÁT" cảm ơn quý khách hàng lâu nay đã và đang hợp tác và ủng hộ công ty chúng tôi thời gian qua.Thay mặt toàn thể nhân viên công ty xin chúc quý khách hàng sức khỏe an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn .!

NGÓI LỢP NHÀ

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 • A. Toàn    0905.773.255

   vantoan150686@gmail.com


 • Thanh Nhã    0933.416.220

   dangthanhnha200686@gmail.com


 • Thanh Nhã    0975.885.436

   congtydoangiaphat@gmail.com


 • A.Toàn    0986.039.235

   nakamura_hp@yahoo.com


 • A Kỳ    0935.328.539

   ngoilopviet@gmail.com


 • Chị Nhã    0912.944.727

   nakamura_hp@yahoo.com


 • TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN


  Thống kê
  Đang online: 3
  Truy cập hôm nay: 33
  Truy cập hôm qua: 46
  Tổng số truy cập: 48438
  Truy cập trung bình: 52

  NGÓI LỢP RUBY

  NGÓI LỢP RUBY RB-01
  NGÓI LỢP RUBY RB-01
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB - 02
  NGÓI LỢP RUBY RB - 02
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB 03
  NGÓI LỢP RUBY RB 03
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB-07
  NGÓI LỢP RUBY RB-07
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB -08
  NGÓI LỢP RUBY RB -08
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB - 09
  NGÓI LỢP RUBY RB - 09
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB 10
  NGÓI LỢP RUBY RB 10
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB 11
  NGÓI LỢP RUBY RB 11
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB 12
  NGÓI LỢP RUBY RB 12
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB 13
  NGÓI LỢP RUBY RB 13
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB 14
  NGÓI LỢP RUBY RB 14
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB 15
  NGÓI LỢP RUBY RB 15
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RB 15
  NGÓI LỢP RUBY RB 15
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD01(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD01(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD02(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD02(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD03(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD03(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD05(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD05(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD07(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD07(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD08(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD08(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD09(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD09(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD10(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD10(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD12(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD12(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD14(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD14(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD15(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RD15(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA01(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA01(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA02(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA02(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA03(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA03(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA05(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA05(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA07(NGOI LOP RUBY)A
  NGOI MAU RUBY RA07(NGOI LOP RUBY)A
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA08(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA08(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA09(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA09(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA10(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA10(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA12(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA12(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA13(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA13(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RD01(NGOI LOP RUBY)A14
  NGOI MAU RUBY RD01(NGOI LOP RUBY)A14
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU RUBY RA15(NGOI LOP RUBY)
  NGOI MAU RUBY RA15(NGOI LOP RUBY)
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI RUBY RE 01
  NGÓI RUBY RE 01
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE02
  NGÓI LỢP RUBY RE02
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE03
  NGÓI LỢP RUBY RE03
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE05
  NGÓI LỢP RUBY RE05
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE08
  NGÓI LỢP RUBY RE08
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE07
  NGÓI LỢP RUBY RE07
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE09
  NGÓI LỢP RUBY RE09
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE10
  NGÓI LỢP RUBY RE10
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE12
  NGÓI LỢP RUBY RE12
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE13
  NGÓI LỢP RUBY RE13
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE14
  NGÓI LỢP RUBY RE14
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP RUBY RE15
  NGÓI LỢP RUBY RE15
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI RUBY RE01
  NGÓI RUBY RE01
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI RUBY RE 02
  NGÓI RUBY RE 02
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI RUBY RE 03
  NGÓI RUBY RE 03
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI RUBY RE 05
  NGÓI RUBY RE 05
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Màu Ruby R01- Đỏ cam
  Ngói Màu Ruby R01- Đỏ cam
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Cuối Mái Ruby
  Ngói Cuối Mái Ruby
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Cuối Nóc ruby
  Ngói Cuối Nóc ruby
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Cuối Rìa Ruby
  Ngói Cuối Rìa Ruby
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Chạc ba Ruby
  Ngói Chạc ba Ruby
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngoi Chữ T Ruby
  Ngoi Chữ T Ruby
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Chạc Tư Ruby
  Ngói Chạc Tư Ruby
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Rìa Ruby
  Ngói Rìa Ruby
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nóc Ruby
  Ngói Nóc Ruby
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220