jQuery Slider

Chào mừng bạn đến với website nakamura-hp.com của nhà phân phối ngói "ĐOÀN GIA PHÁT" cảm ơn quý khách hàng lâu nay đã và đang hợp tác và ủng hộ công ty chúng tôi thời gian qua.Thay mặt toàn thể nhân viên công ty xin chúc quý khách hàng sức khỏe an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn .!

NGÓI LỢP NHÀ

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 • A. Toàn    0905.773.255

   vantoan150686@gmail.com


 • Thanh Nhã    0933.416.220

   dangthanhnha200686@gmail.com


 • Thanh Nhã    0975.885.436

   congtydoangiaphat@gmail.com


 • A.Toàn    0986.039.235

   nakamura_hp@yahoo.com


 • A Kỳ    0935.328.539

   ngoilopviet@gmail.com


 • Chị Nhã    0912.944.727

   nakamura_hp@yahoo.com


 • TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN


  Thống kê
  Đang online: 3
  Truy cập hôm nay: 33
  Truy cập hôm qua: 46
  Tổng số truy cập: 48438
  Truy cập trung bình: 52

  NGÓI LỢP SETERRA

  SETERRA SE-12
  SETERRA SE-12
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-24
  SETERRA SE-24
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-17
  SETERRA SE-17
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-33
  SETERRA SE-33
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-22
  SETERRA SE-22
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-21
  SETERRA SE-21
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-73
  SETERRA SE-73
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-47
  SETERRA SE-47
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-46
  SETERRA SE-46
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-33L
  SETERRA SE-33L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-74L
  SETERRA SE-74L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-12L
  SETERRA SE-12L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-17L
  SETERRA SE-17L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-21L
  SETERRA SE-21L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-47L
  SETERRA SE-47L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-73L
  SETERRA SE-73L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-46L
  SETERRA SE-46L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-22L
  SETERRA SE-22L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-24L
  SETERRA SE-24L
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA S2-01
  SETERRA S2-01
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA S2-03
  SETERRA S2-03
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-33 ĐEN ĐẬM
  SETERRA SE-33 ĐEN ĐẬM
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-74 NÂU
  SETERRA SE-74 NÂU
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-46 XANH MỰC
  SETERRA SE-46 XANH MỰC
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-24 GHI ĐÁ
  SETERRA SE-24 GHI ĐÁ
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-73 XANH RÊU
  SETERRA SE-73 XANH RÊU
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-HẠT DẺ
  SETERRA SE-HẠT DẺ
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  XÁM ĐÁ
  XÁM ĐÁ
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  GỔ ĐỎ
  GỔ ĐỎ
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA S2-01 P
  SETERRA S2-01 P
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA S2-03 P
  SETERRA S2-03 P
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA S2-02 P
  SETERRA S2-02 P
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  SETERRA SE-74
  SETERRA SE-74
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se 24
  seterra se 24
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra s2-01
  seterra s2-01
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra s2-02
  seterra s2-02
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra s2-03
  seterra s2-03
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se 17
  seterra se 17
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se 46
  seterra se 46
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se 17
  seterra se 17
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se 22
  seterra se 22
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se 74
  seterra se 74
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se 24
  seterra se 24
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se
  seterra se
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se
  seterra se
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se
  seterra se
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se
  seterra se
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra se
  seterra se
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra
  seterra
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  seterra
  seterra
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE12
  NGOI MAU SETERRA SE12
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE17
  NGOI MAU SETERRA SE17
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE21
  NGOI MAU SETERRA SE21
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE22
  NGOI MAU SETERRA SE22
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE24
  NGOI MAU SETERRA SE24
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE33
  NGOI MAU SETERRA SE33
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE46
  NGOI MAU SETERRA SE46
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE47
  NGOI MAU SETERRA SE47
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE73
  NGOI MAU SETERRA SE73
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SETERRA SE74
  NGOI MAU SETERRA SE74
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220