jQuery Slider

NGÓI LỢP NHÀ

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 • A. Toàn    0905.773.255

   vantoan150686@gmail.com


 • Thanh Nhã    0933.416.220

   dangthanhnha200686@gmail.com


 • Thanh Nhã    0975.885.436

   congtydoangiaphat@gmail.com


 • A.Toàn    0986.039.235

   nakamura_hp@yahoo.com


 • A Kỳ    0935.328.539

   ngoilopviet@gmail.com


 • Chị Nhã    0912.944.727

   nakamura_hp@yahoo.com


 • TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN


  Thống kê
  Đang online: 11
  Truy cập hôm nay: 7
  Truy cập hôm qua: 105
  Tổng số truy cập: 56338
  Truy cập trung bình: 52

  NGÓI LỢP NIPPON GS


  ngói lợp nippon GS-03
  Thông tin chi tiết
  • Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm
  •  Độ dốc tối thiểu: 17 độ
  •  Độ dốc tối đa: 90 độ
  •  Độ dốc tối ưu: 30 độ - 45 độ
  •  Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm
  •  Khoảng cách mè cho phép: 340 - 363 mm
  •  Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè

  Gọi cho chúng tôi: 0905.773.255 | 0933.416.220  để biết   Giá

  NGÓI LỢP NIPPON GS
  ngói lợp nippon GS-01
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  ngói lợp nippon GS-02
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  ngói lợp nippon GS-04
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  ngói lợp nippon GS-05
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  ngói lợp nippon GS-06
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  ngói lợp nippon GS-09
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  ngói lợp nippon GS-10
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  ngói lợp nippon GS-11
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  ngói lợp nippon GS-12
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  ngói lợp nippon NP-05
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói nippon Gs07
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói nippon Gs08
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-01
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói nippon GS -02
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-03
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-04
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-05
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-06
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-07
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-08
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-09
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-10
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-11
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  Ngói Nippon GS-12
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220