jQuery Slider

NGÓI LỢP NHÀ

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 • A. Toàn    0905.773.255

   vantoan150686@gmail.com


 • Thanh Nhã    0933.416.220

   dangthanhnha200686@gmail.com


 • Thanh Nhã    0975.885.436

   congtydoangiaphat@gmail.com


 • A.Toàn    0986.039.235

   nakamura_hp@yahoo.com


 • A Kỳ    0935.328.539

   ngoilopviet@gmail.com


 • Chị Nhã    0912.944.727

   nakamura_hp@yahoo.com


 • TRANG FACEBOOK CÁ NHÂN


  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  ĐANG ONLINE: 5
  TRUY CẬP HÔM NAY: 35
  TRUY CẬP HÔM QUA: 39
  TỔNG TRUY CẬP: 91817
  TRUNG BÌNH : 63

  NGÓI SUNRISE SÓNG NHỎ


  NGOI MAU SUNRISE S-01
  Thông tin chi tiết

  • Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm
  •  Độ dốc tối thiểu: 17 độ
  •  Độ dốc tối đa: 90 độ
  •  Độ dốc tối ưu: 30 độ - 45 độ
  •  Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm
  •  Khoảng cách mè cho phép: 340 - 363 mm
  •  Số lượng viên/m2: 9 ->10 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
  • Thông tin ky thuật

  Gọi cho chúng tôi: 0905.773.255 | 0933.416.220  để biết   Giá

  NGÓI SUNRISE SÓNG NHỎ
  NGOI MAU SUNRISE S-02
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SUNRISE S-03
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SUNRISE S-04
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SUNRISE S-05
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SUNRISE S-06
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SUNRISE S-07
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SUNRISE S-08
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SUNRISE S-09
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SUNRISE S-10
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGOI MAU SUNRISE S-11
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI SUNRISE S12
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI SUNRISE S14
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI SUNRISE S15
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI SUNRISE S16
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI SUNRISE SD 11
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 01
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 02
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 03
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 04
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 05
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 06
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 07
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 08
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 09
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA10
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 11
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA 12
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA14
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA15
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA16
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220
  NGÓI LỢP SUNRISE SA17
  Đặt hàng: 0905.773.255|0933.416.220